20 Manfaat Membaca Al Quran

Seperti yang telah diketahui, bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi seluruh umat manusia (tidak terbatas hanya kepada umat muslim saja). Pedoman dan pegangan inilah yang akan menuntun kita kearah yang lebih baik untuk mendapatkan rahmat dan kebaikan dari Allah SWT.

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, yakni Dari Abi Umamah ra. Ia berkata :

“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘ Bacalah olehmu Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat bagi para pembacanya (penghafalnya)‘”

Hal ini dapat diketahui bahwa terdapat banyak manfaat jika kita membaca Al-Quran. Berikut adalah uraian lengkap tentang manfaat Al-Quran bagi kehidupan, yaitu :

1. Menjadi Manusia yang Baik

Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang terbaik diantara manusia adalah orang yang mau mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, sesuai dengan sabdanya,

“Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya“ (HR. Bukhari).

Oleh karena itu, orang yang terbaik didunia ini bukanlah orang-orang yang mempunyai derajat dan jabatan tinggi, bukan pula orang yang memiliki harta kekayaan yang berlebihan. Tetapi, orang terbaik disisi Allah SWT adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain.

2. Memberikan Kedamaian dan Ketenangan

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ar-Ra’d ayat 28, yang artinya :

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram“

3. Mendapatkan Sakinah, Rahmat, serta Dinaungi para Malaikat

Hal ini berdasar kepada HR. Muslim, yakni

“Tidaklah suatu kaum berkumpul disuatu masjid daripada masjid-masjid Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka ketenteraman, mereka diliputi dengan rahmat, malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka dihadapan makhluk yang ada disisi-Nya.“

4. Mendatangkan Syafa’at pada Hari Kiamat

“Bacalah Al-Quran ! Sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang memberikan syafa’at kepada pembacanya“ ( HR. Muslim)

5. Mendapatkan Pahala yang Banyak

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yakni

“Barang siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah maka akan memperoleh satu kebaikan. Setiap satu kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf, akan tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf. “

6. Mendapatkan Derajat yang Lebih Tinggi

“Orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama dengan para malaikat pencatat yang mulia lagi taat. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan dia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya dua pahala.“ (HR. Bukhari)

7. Penghilang Segala Keraguan

Al-Quran menjelaskan mana yang sesungguhnya benar, disertai penjelasan bukti-bukti yang ada. Kebenaran-Nya dengan sendirinya menghilangkan segala keraguan.

8. Hidup yang Seimbang

Al-Quran menuntun kita untuk bersikap moderat (seimbang) dalam segala hal. Melarang kita untuk berlebih-lebihan.

9. Terbebas dari Aduan Rasulullah SAW

Pada hari kiamat ada beberapa manusia yang akan diadukan oleh Rasulullah SAW dihadapan Allah SWT. Namun, jika kita terus membaca dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran maka kita akan terbebas dari aduan tersebut.

10. Sebagai pelebur dosa

Alquran yang mengingatkan kita akan dosa-dosa dan mencegah kita terjerumus kembali kedalam perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa.

11. Dipenuhi rasa tenang […]

Manfaat Memaafkan Kesalahan Orang Lain Bagi Kehidupan

Dalam kehidupan manusia, tentu tak semuanya akan berjalan mulus tanpa hambatan, dan masalah. Banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya hal tersebut dalam kehidupan Anda. Salah satunya justru berasal dari gesekan antara sesama manusia, yaitu akibat dari kesalahan yang diperbuat oleh seseorang kepada diri Anda, baik teman, kerabat, keluarga, bahkan pasangan Anda sekalipun. Hal tersebut tentunya Selengkapnya tentangManfaat Memaafkan Kesalahan Orang Lain Bagi Kehidupan[…]

Kumpulan Doa-doa Selamat

Doa mohon keselamatan yang akan kami share dibawah ini merupakan kumpulan doa-doa selamat yang biasanya dibaca disetiap akhir doa, seperti Doa Selamat Dunia Akhirat dan berbagai Doa Selamat lainnya. Anda dapat menambahkan Doa-doa Selamat ini disetiap penghujung doa. Misalnya Doa setelah Shalat Fardhu 5 Waktu, Doa setelah Sholat Hajat, dan Doa-doa setelah sholat lainnya.

Lafadz Doa Masuk WC dan Doa Keluar WC

Assalamu’alaikum. Kali ini Blog Khusus Doa akan berbagi bacaan doa ketika masuk WC atau kamar mandi dan juga doa setelah keluar dari kamar mandi atau WC. Sebagaimana yang kita ketahui, kamar mandi atau WC/jamban adalah tempat untuk kita membuang hajat, baik itu hajat besar maupun hajat kecil. Meskipun demikian, kita dianjurkan untuk berdoa ketika hendak masuk dan/atau keluar dari tempat tersebut.
[…]

Bacaan Doa Ketika Masuk dan Keluar Rumah

Hal yang pasti dan/atau sudah menjadi kebiasaan ketika masuk rumah yaitu mengucapkan salam. Selain itu, ternyata ada doa  khusus ketika masuk rumah dan juga saat keluar dari rumah.
Untuk doa ketika masuk ke dalam rumah, ada 2 kategori rumah dan lafadz bacaannya berbeda. Yaitu rumah yang dihuni setiap hari dan rumah kosong (rumah yang sudah lama tidak dihuni). Jadi Anda harus dapat membedakan lafadz doanya. Adapun untuk bacaan doa ketika keluar rumah tidak ada keterangan apakah yang dimaksud rumah kosong atau rumah yang biasa dihuni. Dan berikut adalah lafadz bacaan doa selengkapnya.

[…]